DAMIÁN Kontakty

Kontakty

Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun je prostorem pro každého, kdo hledá smysluplné naplnění svých zálib a potřeb při trávení volného času a naší vizí je stát se otevřeným místem, kde se žádný účastník zájmového vzdělávání nepotká s  xenofobií, rasismem, generační ani jinou sociální či zdravotní nerovností.

Posláním DDM je motivovat, podporovat a nabízet vzdělávání ve volném čase, při kterém dochází k trvalému uspokojování potřeb dětí, žáků a dospělých.

Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun je státní mimoškolní zařízení s právní subjektivitou. Jeho zřizovatelem je Město Lanškroun. Ve školním roce 2023/2024 jsou v DDM zaměstnáni tito interní zaměstnanci

ŘEDITELKA:  Mgr. et Bc. Iva Skalická, e-mail: reditel@ddm-lanskroun.cz
PEDAGOG VOLNÉHO ČASU, VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ESTETICKÝCH, SPOLEČENSKO-VĚDNÍCH A JINÝCH KROUŽKŮ: Marcela Chromcová, e-mail: marcela@ddm-lanskroun.cz
PEDAGOG VOLNÉHO ČASU, VEDOUCÍ ODDĚLENÍ SPORTOVNÍCH KROUŽKŮ:  Jana Stejskalová, e-mail: jana@ddm-lanskroun.cz
PROPAGAČNÍ REFERENT:  Bc. Sabina Skalická, DiS., e-mail: sabinaskalicka@gmail.com

EKONOMKA DDM:  Ing. Alena Kramolišová, e-mail: ekonom@ddm-lanskroun.cz

Dům dětí a mládeže rozvíjí svoji činnost v oblasti zájmového vzdělávání dětí, žáků, studentů a dospělých. Prostřednictvím pravidelné zájmové činnosti předkládá dětem a mládeži pestrou nabídku aktivit ve volném čase. Každoročně nabízí zájmové kroužky, kluby a kurzy nejen pro děti školního a předškolního věku, ale i pro mládež a dospělé. Ve školním roce 2023/2024 je otevřeno 140 zájmových útvarů, které navštěvuje 840 unikátních účastníků (celkem 1200 účastníků). Pravidelná činnost zahrnuje následující oblasti: tělovýchovu a sport, techniku a přírodovědu, výtvarnou a dramatickou výchovu, výuku cizích jazyků, základů práce s PC atp.

Příležitostné zájmové činnosti:
V průběhu školního roku 2022/2023 DDM zorganizovalo 408 akcí v oblasti zájmové činnosti příležitostné. Byly to zábavné, výtvarné, naučné, sportovní a jiné soutěže, divadlo, poznávací zájezdy, odborná a vzdělávací víkendová soustředění, zábavné pořady pro děti. Zajišťovalo výukové programy v oblasti ekologické výchovy určené žákům ZŠ. DDM připravuje i programy na prázdninové dny (podzimní prázdniny, jednodenní pololetní prázdniny, jarní prázdniny a velikonoční prázdniny).

Formy činnosti na tyto volné dny:
Zábavné a naučné soutěže – Jednodenní výlety – Tvořivá a výtvarná činnost – Sportovní utkání atp. V letních měsících pořádá DDM dětské tábory s různým zaměřením, odborná soustředění zájmových kroužků a jednodenní výlety.

Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun

IČO: 72079878

Vančurova 46
Lanškroun
563 01

Provozní doba:
Pondělí – Čtvrtek 8.00 – 12.00    12.30 – 18.00
Pátek                   8.00 – 12.00    12.30 – 16.00

O prázdninách 8.00 – 10.00

Telefon:
+420 465 322 515
+420 605 332 981

Bankovní účet:
43-8504130227/0100
(do poznámky uveďte účel platby a jméno dítěte!!!)