DAMIÁN O. K. klub

O. K. klub

Dne 11. 2. 2024 došlo v prostorách Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun na ulici Sokolská 552 k poškození elektrického bojleru, kdy unikala vařící pára přetlakovým ventilem, a došlo k zadýmení volnočasového klubu. Jelikož v té době měla začít zájmová činnost, které byly účastny děti, bylo nutné ihned opustit objekt a děti byly převedeny do bezpečí v prostorách na ulici Vančurova 46. Posléze došlo k přetlakovému vytržení trubky, což způsobilo lehkou explozi. V té době se již v klubu nacházel specializovaný pracovník, který zabezpečil bojler proti zničení a poškození okolního majetku. Poslední revize elektrických zařízení byla v tomto objektu DDM provedena dne 29. 12. 2023. Díky nepravidelné zájmové činnosti, která probíhala v neděli, můžeme hovořit o štěstí v neštěstí, že tato závada byla včas odhalena a při rychlém zapojení krizového managementu se začala tato situace ihned řešit a nikomu se tak nic nestalo.

Všem, kteří byli touto situací zasáhnuti, se omlouváme za případné komplikace.

Paní Daniele Holečkové, Marcele Chromcové, Tomášovi Skalickému, Dominique Supkovi, Jiřímu Lachmanovi a Davidu Jirgesovi tímto děkuji za ochotu a okamžité řešení nenadálé situace.

 

Mgr. Iva Skalická

ředitelka DDM DAMIÁN, LANŠKROUN

V Lanškrouně dne 11. 2. 2024 v 16:00 hod.