DAMIÁN DŮLEŽITÉ INFORMACE O OBNOVENÍ VÝUKY V DDM DAMIÁN, LANŠKROUN

DŮLEŽITÉ INFORMACE O OBNOVENÍ VÝUKY V DDM DAMIÁN, LANŠKROUN

 

 Vážení rodiče a účastníci zájmových kroužků DDM!

 

V posledních dvou týdnech zaregistrovali jistě někteří účastníci kroužků to, že se poznenáhlé rozvolňování dotklo menší měrou i Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun.

 

Od 4. 5. 2021 byla obnovena POSTUPNĚ výuka, o které jste byli informováni, v těchto zájmových kroužcích:

Anglická konverzace Legoroboti WeDo - začátečníci
Angličtina hrou Lezecký
Break Dance Mladí designéři I
Divadelní kroužek Mladí designéři II
Gymnastika Modeláři
Happy English Novinářský kroužek
JUMPING JUNIOR Paletka
JUMPING KIDS Psaní všemi deseti
Klub - Prostřeno Publicistický - školní časopis Béda
Klub šikovných dětí 1.roč. Rybářský kroužek
Klub šikovných dětí 3.roč. Sportovní
Klub šikovných dětí 4.roč. Šachy - pokročilí
Košíkování s Marcelou Šachy - začátečníci
Kouzelná jehlička Výtvarný ateliér
Krása kosmetiky Z@vináč  
Kreativní svět Základy 3D modelování  
Legoroboti WeDo - pokročilejší Základy robotiky  
Obnovená výuka se tak dotkla 34 kroužků s 202 účastníky.

Pokud se děti účastní individuální výuky či konzultace v počtu 9 účastníků ve vnitřních nebo vnějších prostorech, nemají povinnost být otestováni.

Pokud se děti účastní výuky ve vnějších prostorech v počtu 20 osob, musí přinést formulář čestného prohlášení, že byly testovány ve škole, na každou výuku tohoto zájmového útvaru. Nebo musí přinést jiné potvrzení (lékař či odběrová stanice) vždy na každý kroužek.

 

Pokud se stane, že dítě nebude testováno ve škole do 72 hodin, jsou v DDM připraveny antigenní testy, které poskytneme zdarma. V tomto případě je ovšem nutné DDM informovat, aby bylo možné testy dopravit na místo, kde kroužek probíhá.

 

Formulář čestného prohlášení k vytisknutí zde

Podrobnější informace zde

 

 

 

Za kolektiv pracovníků DDM DAMIÁN, Iva Skalická, ředitelka

 

 

V Lanškrouně dne 13. května 2021