Print this page

Kroužky a kurzy

ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PRO PŘEDŠKOLÁKY

JAZYKOVÉ KROUŽKY

ESTETICKÉ KROUŽKY

TANEČNÍ KROUŽKY

SPORTOVNÍ KROUŽKY

PŘÍRODOVĚDNÉ KROUŽKY

OSTATNÍ KROUŽKY

TECHNICKÉ KROUŽKY

CVRČEK

KURZY PRO DOSPĚLÉNabídku zájmových kroužků DDM můžete také stahovat zde

*Přehled kroužků je uložen ve formátu pdf, pro jejich zobrazení potřebujete pdf prohlížeč. Pokud se vám nic nezobrazuje, nezoufejte! Prohlížeč si můžete zdarma stáhnout zde. Ve formuláři vyberte váš operační systém, dále jazyk a verzi.

Dům dětí a mládeže připravuje ve školním roce 2016/2017:

  • Akce ve volných dnech a o prázdninách
  • Spontánní činnost (deskové hry, stolní tenis, výtvarná činnost,..)
  • Sportovní, výtvarné, zábavné, naučné a jiné soutěže
  • Výukové ekologické programy
  • Soustředění zájmových kroužků
  • Letní tábory a soustředění
  • Víkendovky
  • Činnost OK klubu


INFORMACE:

• člen kroužku, který chce pokračovat v činnosti zminulého školního roku, musí vyplnit přihlášku na nový školní rok

zápisné se hradí při úvodní schůzce, při odhlášení z kroužku během prvního měsíce se zápisné vracé v plné výši, pozdější odhlášení podléhá pravidlům o storno poplatcích (odhláška do konce měsíce listopadu - zápisné se vrací snížené o 50%, pozdější odhláška - zápisné se nevrací)

• pravidelné schůzky kroužků probíhají od října 2016 do května 2017 v případě, že se zájemce přihlásí do kroužku později, výše zápisného se nesnižuje

• Přihláška ke stažení zde

* Osobní údaje slouží pouze pro vnitřní potřebu organizace-pro školní matriku DDM a nebudou zneužity.

Přihlášky odevzdejte nejpozději do 16.9.2016 v Domě dětí a mládeže DAMIÁN, Vančurova č. 46, Lanškroun.