Print this page

Erasmus+

Základní informace

Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014-2020. Podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže.

INFORMATION ABOUT OUR EVS PROJECT...

Více informací o Erasmu+ naleznete zde

Podporované aktivity

Pod tuto akci patří výměny mládeže, Evropská dobrovolná služba (EDS) a mobility pro pracovníky s mládeží, jako jsou školení, semináře, vytváření partnerství a studijní pobyty.

Mobility osob jsou rozděleny na:
 • výměny mládeže
 • Evropskou dobrovolnou službu (EDS)
 • mobilitu pracovníků s mládeží

Délka projektu může trvat od 3 do 24 měsíců (EDS od 2-24 měsíců), dle pravidel dané aktivity (uvedeno v Příručce k programu Erasmus+).

Termín předkládání žádostí je:
 • 4. února 2015, 12:00 hodin bruselského času
 • 30. dubna. 2015, 12:00 hodin bruselského času
 • 1. října 2015, 12:00 hodin bruselského času

Jaké organizace se mohou do aktivity zapojit?

Uskupení z programových zemí či Sousedních partnerských zemí, které jsou:

 • NNO,
 • NNO na evropské úrovni,
 • sociální podniky,
 • místní, regionální, národní veřejný orgán,
 • neformální skupina mladých lidí,
 • asociace krajů,
 • Evropské uskupení teritoriální spolupráce,
 • zisková organizace aktivní v společenské odpovědnosti firem.

Jaké organizace mohou žádat o grant?

O grant na mobilitu osob mohou žádat výše zmíněné typy institucí z programových zemí.

Můžou žádat, ale platí jiná pravidla pro financování:

 • regionální, národní veřejný orgán,
 • Evropské uskupení teritoriální spolupráce,
 • zisková organizace aktivní v společenské odpovědnosti firem.

Země partnerských organizací

Partnerské organizace v projektu mobility mohou být z těchto zemí:

 • členské státy EU – 28 zemí,
 • země EHP (Norsko, Island, Lichtenštejnsko),
 • Turecko, Makedonie,
 • sousední partnerské země (Západní Balkán, Východní Evropa a Kavkaz, Jižní Středomořské země, Rusko).

Grantové prostředky

Grant je složen z těchto rozpočtových položek:

 1. cestovní náklady: ve všech aktivitách se cestovní náklady počítají prostřednictvím on-line kalkulátoru pásma (10-99 km, 100-499 km, 500-1999 km, ...)
 2. náklady na organizaci mobilit: výměna mládeže - 32 eur *účastník*den, Evropská dobrovolná služba – Organizační podpora 490 EUR/měsíc, Individuální podpora 90 eur, podpora pracovníků s mládeží - náklady spojené s realizací aktivity, jednotkový náklad na den (54 eur pro ČR)
 3. náklady na účastníky se specifickými potřebami: ve všech aktivitách je hrazena podpora pro účast mladých lidí s postižením na víza, očkování, účast mladých lidí s omezenými příležitostmi, ubytování na ÚPN atd. Hrazeno 100% nákladů odůvodněných v žádosti o grant
 4. jazyková příprava: Evropská dobrovolná služba – podporou 150 Eur na jazykový kurz nad 2 měsíce.

Více k financování jednotlivých aktivit naleznete v Příručce k programu Erasmus+ na str. 72 - 76.

Informace převzaty ze stránek www.naerasmusplus.cz.


Předchozí stránka: OK klub
Další stránka: Neformální vzdělávání pro všechny mladé lidi