Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun

ddm
Zaměstnanci:
ředitelka: Mgr. Ilona Cinková
pedagog volného času: Marcela Chromcová
Bc. Lenka Kovářová

ekonomka: Bc. Iva Skalická

Provozní doba:
Pondělí - Čtvrtek 8:00 - 12:00 13:30 - 18:00
Pátek 8:00 - 12:00 13:30 - 15:30

 

Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun je státní mimoškolní zařízení s právní subjektivitou. Jeho zřizovatelem je Město Lanškroun.
Dům dětí a mládeže rozvíjí svoji činnost v oblasti zájmového vzdělávání dětí, žáků, studentů a dospělých. Prostřednictvím pravidelné zájmové činnosti předkládá dětem a mládeži pestrou nabídku aktivit ve volném čase. Každoročně nabízí zájmové kroužky, kluby a kurzy nejen pro děti školního a předškolního věku, ale i pro mládež a dospělé. Zájmové útvary, kterých je 47, navštěvuje v průměru 530 členů. Pravidelná činnost zahrnuje následující oblasti: tělovýchovu a sport, techniku a přírodovědu, výtvarnou a dramatickou výchovu, výuku cizích jazyků, základů práce s PC atp.

Příležitostné zájmové činnosti:
V průběhu školního roku DDM organizuje asi 223 akcí v oblasti zájmové činnosti příležitostné. Jsou to zábavné, výtvarné, naučné, sportovní a jiné soutěže, divadlo, poznávací zájezdy, odborná a vzdělávací víkendová soustředění, zábavné pořady pro děti. Zajišťuje výukové programy v oblasti ekologické výchovy určené žákům ZŠ. DDM připravuje i programy na prázdninové dny (podzimní prázdniny, jednodenní pololetní prázdniny, jarní prázdniny a velikonoční prázdniny).

Formy činnosti na tyto volné dny:
Zábavné a naučné soutěže - Jednodenní výlety - Tvořivá a výtvarná činnost - Sportovní utkání atp. V letních měsících pořádá DDM dětské tábory s různým zaměřením, odborná soustředění zájmových kroužků a jednodenní výlety.